מדיקל קיסריה

בניה של חדרי תרופות נקיים, מפעל מדיקל בקיסריה