בניית שלד

ביצוע בנית שלד מדויק של הבית אשר תקל על עבודות בעלי המקצוע הנוספים שיידרשו לשם השלמת הבית. היא כוללת בניית גדר סביב הבניה, תיאום סימוני גבולות השטח ומיקום הבית בתחומי המגרש מול המודד, אישור מול מהנדס לפני כל יציקה, הזמנת בדיקות מעבדה, תיאום המשך במקביל מול בעלי מקצוע נוספים הדרושים בזמן בנית השלד – חשמלאי ואינסטלטור.